sábado, 26 de enero de 2013

Saturday......

Chaqueta: Detox Kitty - Ladies Leather Jacket
Pantalon: [M.o.w] - Knotted Jeans
Botas: Latreia- - Scout Female